Koningsramen Sint-Gummaruskerk enkel te bewonderen in kunstboek van Gilde

De vijftiende-eeuwse kunstglasramen worden wellicht in november 2024 teruggeplaatst in de Sint-Gummaruskerk. Voorlopig zijn ze dus enkel te bewonderen in het kunstboek De Kunstglasramen in de Sint-Gummaruskerk van Lier dat de Gilde in 2009 uitgaf. Deze bijzondere hardcover is nog steeds te koop.


De restauratie van de vijftiende-eeuwse kunstglasramen, ook wel de Koningsramen genoemd, uit het hoogkoor maakt deel uit van de huidige restauratiecampagne. Deze veertien gebrandschilderde glasramen zijn van een uitzonderlijke universele waarde. Naar aanleiding van de Blijde Intrede van Karel als hertog van Brabant – de latere Keizer Karel V – in Lier in 1516 werden ze geschonken door verscheidene leden uit de entourage van Maximiliaan van Oostenrijk en Karel.


Vanaf de jaren 1990 werd gestart met de integrale restauratie van het exterieur van de Sint-Gummaruskerk. Deze restauratie verliep gefaseerd. In 2008 werd gestart met de derde restauratiefase die in 2013 (gedeeltelijk) voltooid werd. Tijdens deze fase werden ook de bovendakse gevels van het hoogkoor gerestaureerd en werden de gebrandschilderde glas-in-loodramen uitgenomen, gedocumenteerd en gestockeerd in de kerk. De beoogde restauratie van de glas-in-loodramen werd toen evenwel niet uitgevoerd. Gedurende tien jaar bleven glaspanelen gestockeerd in een afgeschermde ruimte aan de noordwestzijde van de kerk.

Redactieleden Ronny Mattijs, Jan Van Beeumen, Werner Smeyers en Ives Crockaerts stelden in 2009 het kunstboek voor in de Sint-Pieterskapel. (Foto MSL)


De kisten met de gedemonteerde glasramen zijn ondertussen overgebracht naar het glas-in-loodatelier van Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster. Daar worden ze zorgvuldig gerestaureerd. Na restauratie worden de kunstglasramen, wellicht in november 2024, teruggeplaatst aan de binnenzijde van de ramen. Aan de buitenzijde van de ramen komen er voorzetramen ter bescherming van de waardevolle Koningsramen.


Wie deze Koningsramen nu al wil bewonderen, kan dit dankzij het kunstboek De Kunstglasramen in de Sint-Gummaruskerk van Lier, uitgegeven in 2009 door de Koninklijke Gilde der Heren van Lier. De Gilde nam toen inderdaad het initiatief om deze collectie voor het eerst in kleur te boek te stellen en te voorzien van deskundig commentaar.


Het boek met teksten van Karel Geenen en Bert Mattijs sluit niet meteen aan bij de vorige publicaties van de Gilde. Het is namelijk een zeer bijzonder kunstboek, waarvoor we voor de fotografie beroep mochten doen op Werner Smeyers, toen voorzitter van de Koninklijke Lierse Fotoclub. Hij hanteerde de nieuwste technieken, gezien de technische moeilijkheid om glasramen te fotograferen, zonder heel de kerk vol stellingen te moeten zetten.


Om deze uitgave tot een goed eind te brengen genoot de Gilde de medewerking van het Decanaat Rupel Nete Regio Lier en de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap.


Het boek De Kunstglasramen in de Sint-Gummaruskerk van Lier telt 128 pagina’s en kost 25 euro. Het is te koop in het Piepenholleke tijdens onze aperitiefzondagen, met andere woorden op elke zondag waarvan de datum deelbaar is door drie.(Met dank aan Stéphanie D’Hulst, deskundige Onroerend Erfgoed bij de stad Lier)