De Gilde: eminent uitgever van prachtige boeken over Lier

Sinds haar ontstaan in 1973 geeft de Koninklijke Gilde der Heren van Lier boeken uit over de rijke geschiedenis van de stad Lier. De recentste uitgave, Lier en de Nederlanden, verscheen in 2022. Het is te koop in het Piepenholleke.


In 1972 maakt de stad Lier bekend dat 1974 het herdenkingsjaar van Anton Bergmann zal worden. Bergmann publiceerde in 1874 De Geschiedenis der Stad Lier, waarvan de uitgave volledig uitgeput is, evenals de heruitgave van 1935. De Gilde Heren van Lier neemt het initiatief om dit Magnum Opus van Bergmann opnieuw uit te geven in een hertaling naar hedendaags Nederlands door de Lierse litterator José De Ceulaer. De verkoop kent een overweldigend succes.


Dit boek en al onze andere uitgaven zijn door de Gilde uitgegeven in eigen beheer en gedeponeerd bij de Nationale Bibliotheek. Ondertussen kan de Gilde een dertigtal uitgaven achter haar naar schrijven, vooral boeken, maar ook enkele kalenders.De recentste uitgave is het boek Lier en de Nederlanden van de Lierse schrijver-graficus Henri Melis. Hij wil met deze uitgave de lezer boeien door de merkwaardige rol die Lier in zijn 800-jarige geschiedenis als stad binnen de Nederlanden heeft gespeeld.


“In 2012 was het achthonderd jaar geleden dat Lier zijn stadsrechten verwierf. Het schilderij De Lierse Furie uit 1595 trok toen mijn aandacht, omdat daarop een stadsplan van Lier te zien is met maar liefst elf stadspoorten. Vermits er in Lier nog maar één stadspoort staat, namelijk de Gevangenenpoort in de Eikelstraat, nodigde dit uit tot een uitgebreid onderzoek”, vertelt Henri Melis.

Henri Melis met een pentekening die ook in het boek staat.


Het onderzoek waaraan Melis refereert, hield hem van 2014 tot 2017 bezig. “Daarna begon ik te schilderen en te tekenen. Het was immers mijn bedoeling om in dit boek de geschiedenis van Lier te visualiseren, meer bepaald de zeer belangrijke rol die onze stad altijd in de Nederlanden gespeeld heeft. Mijn verhaal begint in 1212, toen Lier zijn stadsrechten kreeg, en stopt in 1914. Dat jaar beschouw ik namelijk als het moment waarop het middeleeuwse stadje binnen zijn wallen ophoudt te bestaan.”


“Ik heb de gebeurtenissen in korte hoofdstukjes gegoten waarin alle namen, plaatsen en omstandigheden terug te vinden zijn in de geraadpleegde archieven, primaire bronnen, iconografieën en kadasterplannen uit binnen- en buitenland. Maar het boek telt ook vijftig kleurrijke illustraties van onder meer belangrijke bijeenkomsten, feesten, ontmoetingen en zelfs een koninklijk huwelijk. Zo kregen heel wat stadspoorten vorm aan de hand van oude tekeningen, blootgelegde fundamenten of naar analogie van nog bestaande 14de-eeuwse poorten in Vlaanderen en Nederland”, aldus Henri Melis.Lier en de Nederlanden telt 176 pagina’s en verscheen als genaaid gebonden hardcover. Het boek kost 35 euro en is te koop in het Piepenholleke tijdens de aperitiefzondagen, met andere woorden op elke zondag waarvan de datum deelbaar is door drie.