Causerie 05/12, “De Groten en Kleineren van Lier tijdens het interbellum”

Luk Ceulemans was zo goed om ons wat bijkomende info te verschaffen over zijn komende Causerie.

Aan het begin van de 20ste eeuw is Lier een groot dorp. Ach, de kleine stad schrijft Antoon Thiry.
Lier draagt fier de toenaam het Brugge der Kempen. Lier herbergt immers op een erg beperkte oppervlakte het schilderachtige maar toch ook soms beklemmende kleine stadsleven.
Na de eerste wereldoorlog, tijdens het interbellum, verandert Lier echter ten gronde én naar uitzicht én naar inhoud.
Passeren als hoofdrolspelers de revue, de vier Groten, gezamenlijk het Klavertje Vier genoemd:
Kunstsmid Lode Van Boeckel, kunstschilder Isidoor baron Opsomer, schrijver-schilder Felix Timmermans, en horlogemaker Louis Zimmer. Er had echter ook een Klavertje Vijf kunnen zijn!
Maar achter en naast het Lierse Klavertje Vier staan een aantal Kleineren, die ook cultureel meespelen in het interbellum maar dikwijls vergeten worden. En aan die Kleineren zijn de Groten soms wel enige erkentelijkheid verschuldigd. Maar ook omgekeerd natuurlijk. De Kleineren doorkruisen maar maken ook deel uit van het leven en het werk van de Groten. Ze horen bij mekaar. De Kleineren dragen bij tot of profiteren mee van het succes van de Groten. Een feit is dat al deze Groten en Kleineren Lier, in de 19de eeuw een stad van muziek en liefhebberstoneel, tijdens het interbellum laten veranderen in een stad van kunst, patrimonium en cultuurtoerisme waarvan
Lier vandaag nog steeds de vruchten plukt. Dit veranderingsproces verloopt met vallen en opstaan, kent kleine intriges maar ook grote successen, laat karakters botsen maar ook innig samenwerken.
Kortom een verkennende pretentieloze wandeling door het socio-culturele Lier tijdens het interbellum, met de Groten en de Kleineren als gidsen, om te ontdekken hoe het huidige gelaat van Lier toen geboetseerd is.

Kom gerust langs, er zijn nog plaatsen. Info op onze Evenementen pagina.