Uitgave “Lier en de Nederlanden” door Henri Melis

Een geïllustreerde geschiedenis
Over het boek

Dit jaar verschijnt het nieuwe boek ‘Lier en de Nederlanden’ van de hand van Henri Melis, waaraan hij tien jaar gewerkt heeft.

Wie eerdere publicaties van Henri Melis kent, zoals ‘De Lierse pompen’, ‘Het geheim van Lier’, ‘De Grote Kerk’ en ‘Taferelen uit het leven van een Pallieter’, twijfelt niet aan zijn interesse en liefde voor de geschiedenis van zijn geboortestad Lier. Hij is niet enkel geboeid door alle historische feiten en anekdotes waarover ooit door andere auteurs gerapporteerd werd, hij wil er een extra dimensie aan toevoegen. Zonder de historische context geweld aan te doen, wil hij ze vooral visualiseren door ze te vertellen en te tekenen vanuit de film die zich in zijn creatieve geest afspeelt.

De bedoeling van het werk is vooral de lezer, ook de niet historisch onderlegde, te boeien door de merkwaardige rol die Lier is zijn ruim 800-jarige geschiedenis als stad binnen de Nederlanden heeft gespeeld. De gebeurtenissen werden in korte hoofdstukken gegoten waarin alle namen, plaatsen en omstandigheden terug te vinden zijn in de geraadpleegde archieven, primaire bronnen, iconografieën, kadasterplannen e.d. uit binnen- en buitenland. Het schilderij ‘De Lierse Furie’ uit 1595 trok op een bepaald ogenblik de bijzondere aandacht van Henri Melis, omdat daarop het stadsplan van Lier te zien was met 11 poorten. Vermits vandaag nog maar 1 poort overeind bleef – de Gevangenenpoort – nodigde dit uit tot een grondig onderzoek. De verschillende historische feiten kregen vorm in geanimeerde verhalen.

Daarnaast werden belangrijke bijeenkomsten, feesten, ontmoetingen en zelfs een koninklijk huwelijk, tot leven gebracht in 50 kleurrijke en prachtige aquarellen. Heel wat stadspoorten – zowel binnen- als buitenpoorten – kregen vorm op basis van oude tekeningen, blootgelegde fundamenten of naar analogie met nog bestaande 14de eeuwse poorten in Vlaanderen en Nederland.