Data Causeriën vastgelegd!

In het najaar hernemen we, behoudens slecht nieuws, eveneens onze Causeriën over de geschiedenis van de Nederlanden.  De voorop gestelde data in de Spaanse Poort zijn 30/10, 7/11, 21/11 en 5/12.

De onderwerpen zijn ” De stad Lier, geen onbekende bij de Spaanse Habsburgers” en “Acht eeuwen processies, ommegangen en stoeten in Lier”.

Em. Professor E. Rooms zal op 30/10 en 21/11 deze titels toelichten vanuit  het perspectief van wat er toen gebeurde in de Nederlanden. Op de andere data zullen Luc Van de Berghe en Luc Ceulemans op hun beurt deze onderwerpen verder uitdiepen, maar gefocust op Lier zelf.