Heren van Lier

Geschiedenis van Lier, welvaart en samenleving, tweede editie.

Van het ontstaan van de stad tot de Eerste Wereldoorlog.

Erik Aerts & Herman Van der Wee

Rijk geïllustreerde tweede uitgave

cid:image006.jpg@01D52868.D84C0C30

In de zomer van 2016 publiceerden de professoren Erik Aerts en Herman Van der Wee hun boek over De Geschiedenis van Lier, Welvaart en Samenleving van het Ontstaan van de Stad tot de Eerste Wereldoorlog.

Deze lang verwachte aanvulling en correctie op de oude synthese van Anton Bergmann uit 1873 bleek in de smaak te vallen van het publiek want de eerste uitgave was meteen uitverkocht. Het grote succes van het boek opende het perspectief op een tweede uitgave.

De auteurs verkozen geen eenvoudige herdruk, maar wensten rekening te houden met de meest recente stand van het wetenschappelijk onderzoek om een aantal nieuwe conclusies en resultaten in hun tekst te integreren. Van de gelegenheid maakten zij bovendien gebruik om talrijke aanvullingen en verbeteringen aan te brengen. Dankzij vernieuwend onderzoek over het heiligenleven van Sint-Gummarus slaagden zij er bijvoorbeeld in om voor de complexe oorsprong van de stad tijdens de vroege en volle middeleeuwen een originele hypothese voorop te stellen die rekening houdt met de laatste archeologische, taalkundige en hagiografische bevindingen.

Na die eerste twee hoofdstukken volgen nog tien andere hoofdstukken die de lezer meevoeren op een fascinerende tocht van de late middeleeuwen tot de vooravond van de eerste wereldoorlog. De bloeiende lakenindustrie die Lier welvarend maakte, het succes van de veemarkt die de Lierenaars hun bijnaam schonk, de lancering van het befaamde cavesbier, de bloei en het verval van de grote katoenfabriek De Heyder, het rustige bestaan van een industrieel ingedommeld provinciestadje tijdens de negentiende eeuw, het raadsel van de levensstandaard in de diverse eeuwen…: het komt allemaal aan bod in een nieuwe, onderhoudende en volledig wetenschappelijk verantwoorde synthese die ongetwijfeld nog vele jaren het referentiewerk bij uitstek zal blijven voor de geschiedenis van de Netestad.

Het boek is rijk geïllustreerd met talrijke tabellen en grafieken en bevat ook twee kaarten die speciaal voor deze uitgave werden vervaardigd.


Boekformaat: 160 mm x 220 mm – 544 pagina’s – paperback met zachte kaft.

Verkoopprijs in de erkende boekhandel:   € 32,-

Voorintekenprijs:  € 25,- (tot 30/08/2019)

Hoe dit boek bestellen:

 

Wenst u van deze uitzonderlijke voorintekenprijs te genieten, gelieve dan het bedrag vóór 30/08/2019 over te maken op rekeningnummer BE71 3200 6725 9769  t.n.v. Gilde Heren van Lier,

o.v.v. Geschiedenis van Lier – Welvaart en Samenleving.

  • Het boek wordt dan voor u gereserveerd, nadat het bedrag is bijgeschreven en kan opgehaald worden in ons lokaal ’t Piepenholleke, Martienushoek 4 te Lier op zondag 27 oktober of zondag 3 november 2019 (telkens tussen 11u. en 16u.).

  • Indien u het graag per post ontvangt, gelieve naam en het juiste adres te vermelden op de overschrijving.

Verzendingen in België gebeuren door B-Post mits supplement van € 10,-

Verzendingen buiten België mits het supplement van € 20,-

Scroll to top